Նոր Կտակարան

Հովհաննես 7:45 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուստի սպասաւորները եկան քահանայապետներուն եւ Փարիսեցիներուն քով, որոնք ըսին անոնց. «Ինչո՞ւ հոս չբերիք զայն»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 7

Դիտել հատված համատեքստում