Նոր Կտակարան

Հովհաննես 19:28 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Անկէ ետք՝ Յիսուս, գիտնալով թէ արդէն ամէն բան կատարուած է, (որպէսզի գրուածը ամբողջանայ,) ըսաւ. «Ծարա՛ւ եմ»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 19

Դիտել հատված համատեքստում