Նոր Կտակարան

Հովհաննես 18:33 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Իսկ Պիղատոս դարձեալ մտաւ պալատը, կանչեց Յիսուսը եւ ըսաւ անոր. «Դո՞ւն ես Հրեաներուն թագաւորը»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 18

Դիտել հատված համատեքստում