Նոր Կտակարան

Հովհաննես 18:23 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Յիսուս պատասխանեց անոր. «Եթէ գէշ խօսեցայ, վկայէ՛ գէշին մասին. իսկ եթէ լաւ խօսեցայ, ինչո՞ւ կը զարնես ինծի»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 18

Դիտել հատված համատեքստում