Նոր Կտակարան

Հովհաննես 15:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ի՛մ մէջս մնացէք, ու ես՝ ձեր մէջ. ինչպէս ճիւղը չի կրնար ինքնիրմէ պտուղ բերել՝ եթէ որթատունկին վրայ չմնայ, նոյնպէս ալ դուք չէք կրնար՝ եթէ իմ մէջս չմնաք:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 15

Դիտել հատված համատեքստում