Նոր Կտակարան

Հովհաննես 10:28 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ես կու տամ անոնց յաւիտենական կեանքը, ու յաւիտեա՛ն պիտի չկորսուին, եւ ո՛չ մէկը պիտի յափշտակէ զանոնք իմ ձեռքէս:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 10

Դիտել հատված համատեքստում