Նոր Կտակարան

Հայտնություն 22:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

«Ահա՛ շուտո՛վ կու գամ: Երանի՜ անոր՝ որ կը պահէ այս գիրքին մարգարէութեան խօսքերը»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հայտնություն 22

Դիտել հատված համատեքստում