Նոր Կտակարան

Հայտնություն 19:13 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Հագած էր արիւնի մէջ թաթխուած հանդերձ մը: Անոր անունը կը կոչուի՝ “Աստուծոյ Խօսքը”:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հայտնություն 19

Դիտել հատված համատեքստում