Նոր Կտակարան

Հայտնություն 19:12 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Անոր աչքերը կրակի բոցի պէս էին, գլուխին վրայ շատ թագեր կային, եւ ունէր գրուած անուն մը՝ որ ո՛չ մէկը գիտէր, հապա միայն ինք:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հայտնություն 19

Դիտել հատված համատեքստում