Նոր Կտակարան

Հայտնություն 1:2 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որ վկայեց Աստուծոյ խօսքին եւ Յիսուս Քրիստոսի վկայութեան մասին, ամէն ինչի մասին՝ որ տեսաւ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հայտնություն 1

Դիտել հատված համատեքստում