Նոր Կտակարան

Հակոբոս 5:2 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ձեր հարստութիւնը փտած է, ու ձեր հանդերձները ցեցի կեր եղած են:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հակոբոս 5

Դիտել հատված համատեքստում