Նոր Կտակարան

Հակոբոս 4:5 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Կամ կը կարծէք թէ Գիրքը ընդունա՞յն կ՚ըսէ. «Նախանձի կը տենչայ մեր մէջ բնակող հոգին»՝՝:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հակոբոս 4

Դիտել հատված համատեքստում