Նոր Կտակարան

Հակոբոս 3:9 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Անո՛վ կ՚օրհնաբանենք Աստուած ու Հայրը, եւ անո՛վ կ՚անիծենք մարդիկ՝ որ ստեղծուած են Աստուծոյ նմանութեամբ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հակոբոս 3

Դիտել հատված համատեքստում