Նոր Կտակարան

Գործք 28:31 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

ու կ՚ընդունէր բոլոր իրեն եկողները՝ քարոզելով Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ սորվեցնելով Տէր Յիսուս Քրիստոսի մասին՝ ամբողջ համարձակութեամբ, առանց արգելքի:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում