Նոր Կտակարան

Գործք 28:3 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Երբ Պօղոս առատ խռիւ ժողվեց եւ դրաւ կրակին վրայ, ջերմութենէն իժ մը ելաւ ու կառչեցաւ անոր ձեռքին:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում