Նոր Կտակարան

Գործք 28:28 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուրեմն գիտցէ՛ք թէ Աստուծոյ փրկութիւնը ղրկուեցաւ հեթանոսներուն, եւ անո՛նք մտիկ պիտի ընեն»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում