Նոր Կտակարան

Գործք 28:24 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ոմանք անսացին ըսածներուն, ոմանք ալ չհաւատացին:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում