Նոր Կտակարան

Գործք 28:21 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Անոնք ալ ըսին իրեն. «Մենք քու մասիդ Հրէաստանէն ո՛չ գրութիւն ընդունեցինք, ո՛չ ալ եղբայրներէն մէկը հոս գալով՝ չարութիւն մը պատմեց կամ խօսեցաւ քու մասիդ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում