Նոր Կտակարան

Գործք 28:2 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որովհետեւ կրակ վառեցին եւ մեզ բոլորս ալ ընդունեցին՝ եկած անձրեւին ու ցուրտին պատճառով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում