Նոր Կտակարան

Գործք 28:14 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Հոն գտանք եղբայրներ, որոնք աղաչեցին որ եօթը օր մնանք իրենց քով. եւ այսպէս գացինք Հռոմ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում