Նոր Կտակարան

Գործք 28:10 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ասոնք ալ մեծապէս պատուեցին մեզ, ու երբ կը մեկնէինք՝ հայթայթեցին մեզի պէտք եղած բաները:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 28

Դիտել հատված համատեքստում