Նոր Կտակարան

Գործք 26:26 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

քանի որ թագաւորը գիտէ այս բաները, եւ անոր առջեւ ալ համարձակութեամբ կը խօսիմ: Արդարեւ համոզուած եմ թէ ասոնցմէ ոչինչ թաքուն մնացած է իրմէ, որովհետեւ այս բանը անկիւնի մը մէջ եղած չէ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 26

Դիտել հատված համատեքստում