Նոր Կտակարան

Գործք 17:34 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Սակայն քանի մը մարդիկ յարեցան իրեն, ու հաւատացին. անոնց մէջ էին Դիոնեսիոս Արիսպագացին, Դամարիս անունով կին մը, եւ իրենց հետ ուրիշներ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 17

Դիտել հատված համատեքստում