Նոր Կտակարան

Գործք 16:38 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Յիսնապետները մեծաւորներուն հաղորդեցին այս խօսքերը: Անոնք ալ, երբ լսեցին թէ Հռոմայեցի են՝ վախցան, ու եկան, աղաչեցին անոնց,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 16

Դիտել հատված համատեքստում