Նոր Կտակարան

Ղուկաս 17:9 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Միթէ շնորհապա՞րտ կ՚ըլլայ այդ ծառային՝ իրեն հրամայուած բաները ընելուն համար. չեմ կարծեր:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ղուկաս 17

Դիտել հատված համատեքստում