Նոր Կտակարան

Ղուկաս 17:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

«Բայց ձեզմէ ո՞վ, ունենալով երկրագործ կամ հովիւ ծառայ մը, երբ ան տուն մտնէ արտէն՝ իսկոյն կ՚ըսէ անոր. “Գնա՛, սեղա՛ն նստէ”:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ղուկաս 17

Դիտել հատված համատեքստում