Նոր Կտակարան

Ղուկաս 13:34 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Երուսաղէ՜մ, Երուսաղէ՜մ, դուն որ կը սպաննէիր մարգարէները եւ կը քարկոծէիր քեզի ղրկուածները. քանի՜ անգամ ուզեցի հաւաքել զաւակներդ, ինչպէս հաւը թեւերուն տակ կը հաւաքէ իր ձագերը, բայց դո՛ւք չուզեցիք:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ղուկաս 13

Դիտել հատված համատեքստում