Նոր Կտակարան

Գաղատացիներին 5:21 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

չար նախանձներ, մարդասպանութիւններ, արբեցութիւններ, զեխութիւններ եւ ինչ որ ասոնց նման է. որոնց մասին կանխաւ կ՚ըսեմ ձեզի, ինչպէս ժամանակին ալ ըսած եմ, թէ այսպիսի բաներ ընողները պիտի չժառանգեն Աստուծոյ թագաւորութիւնը:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գաղատացիներին 5

Դիտել հատված համատեքստում