Նոր Կտակարան

Գաղատացիներին 4:21 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ըսէ՛ք ինծի, դուք որ կ՚ուզէք Օրէնքին տակ ըլլալ, Օրէնքը չէ՞ք լսեր.

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գաղատացիներին 4

Դիտել հատված համատեքստում