Նոր Կտակարան

Գաղատացիներին 3:3 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Այդքան անմի՞տ էք. Հոգիով սկսաք, եւ հիմա մարմինո՞վ կ՚աւարտէք:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գաղատացիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում