Նոր Կտակարան

Գաղատացիներին 1:21 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ապա գացի Սուրիայի ու Կիլիկիայի շրջանները:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գաղատացիներին 1

Դիտել հատված համատեքստում