Նոր Կտակարան

Գ Հովհաննես 1:11 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Սիրելի՛ս, մի՛ նմանիր չարին, հապա՝ բարիին: Ա՛ն որ բարիք կ՚ընէ՝ Աստուծմէ է. բայց ա՛ն որ չարիք կ՚ընէ՝ տեսած չէ Աստուած:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գ Հովհաննես 1

Դիտել հատված համատեքստում