Նոր Կտակարան

Բ Թեսաղոնիկեցիներին 3:10 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Որովհետեւ երբ ձեր քով էինք, սա՛ կը պատուիրէինք ձեզի, թէ “ա՛ն որ չ՚ուզեր գործել, հա՛ց ալ թող չուտէ”:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Թեսաղոնիկեցիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում