Նոր Կտակարան

Բ Թեսաղոնիկեցիներին 2:1 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Կը թախանձե՛նք ձեզի, եղբայրնե՛ր, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի գալուստին եւ անոր քով մեր հաւաքուելուն մասին,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Թեսաղոնիկեցիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում