Նոր Կտակարան

Բ Թեսաղոնիկեցիներին 1:5 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ասիկա Աստուծոյ արդար դատաստանին ապացոյցն է՝ որպէսզի դուք արժանանաք Աստուծոյ թագաւորութեան, որուն համար կը չարչարուիք ալ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Թեսաղոնիկեցիներին 1

Դիտել հատված համատեքստում