Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 4:21 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ջանա՛ ձմեռէն առաջ գալ: Եւբուղոս, Պուդէս, Լինոս, Կղօդիա ու բոլոր եղբայրները կը բարեւեն քեզ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 4

Դիտել հատված համատեքստում