Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 3:6 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որովհետեւ ասոնցմէ՛ են անոնք՝ որ կը մտնեն տուներէն ներս, եւ կը գերեվարեն մեղքով բեռնաւորուած տկարամիտ կիները՝ զանազան ցանկութիւններէ դրդուած,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 3

Դիտել հատված համատեքստում