Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 3:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

մատնիչ, յանդուգն, հպարտ, աւելի հաճոյասէր քան աստուածասէր:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 3

Դիտել հատված համատեքստում