Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 3:14 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Սակայն դուն հաստա՛տ կեցիր այն բաներուն մէջ՝ որ սորվեցար ու որոնց հաւատացիր, որովհետեւ գիտես թէ որմէ՛ սորվեցար:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 3

Դիտել հատված համատեքստում