Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 2:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Հասկցի՛ր ինչ որ կ՚ըսեմ. Տէրը թող տայ քեզի ըմբռնում ամէն բանի մէջ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 2

Դիտել հատված համատեքստում