Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 2:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ո՛չ մէկ զինուորագրեալ կը կաշկանդուի այս կեանքին գործառնութիւններով, որպէսզի հաճեցնէ իր զօրավարը.

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 2

Դիտել հատված համատեքստում