Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 2:10 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուստի կը տոկամ ամէն բանի՝ ընտրեալներուն համար, որպէսզի անոնք ալ հասնին այն փրկութեան՝ որ Քրիստոս Յիսուսի մէջ է՝ յաւիտենական փառքով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 2

Դիտել հատված համատեքստում