Նոր Կտակարան

Բ Տիմոթեոսին 1:14 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Պահէ՛ այդ բարի աւանդը Սուրբ Հոգիին միջոցով՝ որ կը բնակի մեր մէջ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Տիմոթեոսին 1

Դիտել հատված համատեքստում