Նոր Կտակարան

Բ Պետրոս 3:18 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Հապա աճեցէ՛ք շնորհքով, եւ մեր Տէրոջ ու Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի գիտութեամբ: Անոր փա՜ռք թէ՛ հիմա, թէ՛ մինչեւ յաւիտենական օրը: Ամէն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Պետրոս 3

Դիտել հատված համատեքստում