Նոր Կտակարան

Բ Պետրոս 3:17 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուրեմն դո՛ւք, սիրելինե՛ր, կանխաւ գիտնալով այս բաները, զգուշացէ՛ք որ չիյնաք ձեր ամրութենէն՝ տարուած անօրէններուն մոլորութենէն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Պետրոս 3

Դիտել հատված համատեքստում