Նոր Կտակարան

Բ Պետրոս 3:11 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուրեմն, քանի որ այս բոլոր բաները պիտի լուծուին, ինչպիսի՞ մարդիկ պէտք է ըլլաք՝ սուրբ վարքով ու բարեպաշտութեամբ,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Պետրոս 3

Դիտել հատված համատեքստում