Նոր Կտակարան

Բ Պետրոս 2:3 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Անոնք ագահութեամբ ու շինծու խօսքերով պիտի շահագործեն ձեզ. սակայն անոնց դատաստանը՝ վաղուց պատրաստ ըլլալով՝ անգործ չէ, եւ անոնց կորուստը չի մրափեր:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Պետրոս 2

Դիտել հատված համատեքստում