Նոր Կտակարան

Բ Պետրոս 1:19 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Նաեւ ունինք մարգարէական խօսքը՝ որ աւելի հաստատուն է, ու նպաստաւոր է՝՝ ուշադիր ըլլալ անոր, որպէս թէ մութ տեղը լուսաւորող ճրագի մը, մինչեւ որ օրը լուսնայ եւ արուսեակը ծագի ձեր սիրտերուն մէջ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Պետրոս 1

Դիտել հատված համատեքստում