Նոր Կտակարան

Բ Կորնթացիներին 9:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որպէսզի՝ երբ Մակեդոնացիները գան ինծի հետ եւ անպատրաստ գտնեն ձեզ՝ մենք (որ չըսենք՝ դո՛ւք) ամօթահար չըլլանք այս նոյն պարծանքին վստահութեան համար:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Կորնթացիներին 9

Դիտել հատված համատեքստում