Նոր Կտակարան

Բ Կորնթացիներին 8:5 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ո՛չ թէ ինչպէս մենք կը յուսայինք, հապա իրենք զիրենք ալ տուին՝ նախ Տէրոջ, ու յետոյ մեզի՝ Աստուծոյ կամքով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Կորնթացիներին 8

Դիտել հատված համատեքստում